Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) “Αμαρυσία Αρτεμις” με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 Ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου,

Δήμο Αμαρουσίου

πέντε (5) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα 1 Π.Ε. Ψυχολόγων, 1 Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών, 1 Τ.Ε. Εργοθεραπεύτρια, 1 Δ.Ε. Οδηγών, 1 Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων για την υλοποίηση της Πράξης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος, διάρκειας έως 31/8/2016 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων από 22/01/2016 έως και 1/02/2016.

Κατάθεση Δικαιολογητικών: Εδρα Νομικού Προσώπου, Παλαιολόγου 9, Μαρούσι από 10:00 έως 14:00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/Δήμο-Αμαρουσίου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/Δήμο-Αμαρουσίου-300x281.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) 'Αμαρυσία Αρτεμις' με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 Ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, πέντε (5) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα 1 Π.Ε. Ψυχολόγων, 1 Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών, 1 Τ.Ε. Εργοθεραπεύτρια, 1 Δ.Ε. Οδηγών, 1 Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων για...

Σχολιάστε