Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 31/8/2017 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος των ειδικοτήτων, ΤΕ  Βρεφονηπιοκόμων & ΔΕ Β.  Βρεφονηπιοκόμων με τα αντίστοιχα προσόντα κατά την αντίστοιχη περίοδο: Α) Δύο (2) Βρεφονηπιοκόμοι ΤΕ Β)Τρείς (3) Β .Βρεφονηπιοκόμοι ΔΕ

dimarxeio_ionia

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.    Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2.    Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
3.    Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ( καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)
Περισσότερες πληροφορίες στο Παράρτημα του ΑΣΕΠ για ΣΟΧ με σήμανση στο δικτυακό του τόπο (www . asep.gr)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Διοίκησης του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο., Αγ. Όλγας & Γαληνού 2 1ος όροφος, εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες ή της ανάρτησης ολόκληρης της ανακοίνωσης στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ.3059 και στο Δημοτικό κατάστημα εφ’ όσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (Από 02/10/2016 έως και 11/10/2016).
Ώρες κατάθεσης 10.00 π.μ. Έως 14.00 μ.μ.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/dimarxeio_ionia.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/dimarxeio_ionia-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 31/8/2017 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος των ειδικοτήτων, ΤΕ  Βρεφονηπιοκόμων & ΔΕ Β.  Βρεφονηπιοκόμων με τα αντίστοιχα προσόντα κατά την αντίστοιχη περίοδο: Α) Δύο (2) Βρεφονηπιοκόμοι ΤΕ Β)Τρείς (3) Β .Βρεφονηπιοκόμοι ΔΕ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1.    Οι υποψήφιοι να...

Σχολιάστε