Ο Δήμος Σάμου, ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη πέντε {5} ατόμων ειδικότητας Δ.Ε Ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας τριών (3) μηνών,

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

 αλούνται οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν τα υπό του νόμου προβλεπόμενα προσόντα, όπως υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν Αντωνακάκη Ευτυχίας, ή Τριτσινιώτου Γραμματικής, ή Βλάσση
Μάρκου (τηλ. επικοινωνίας: 2273350121, 2273350122 & 2273350155), εντός
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε {5} ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων αυτού, ήτοι μέχρι και 06-06-2016.
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΔΗΜΟΣ-ΣΑΜΟΥ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΔΗΜΟΣ-ΣΑΜΟΥ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη
Ο Δήμος Σάμου, ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη πέντε {5} ατόμων ειδικότητας Δ.Ε Ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας τριών (3) μηνών,  αλούνται οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν τα υπό του νόμου προβλεπόμενα προσόντα, όπως υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών...
Summary
Article Name
5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σάμου

Σχολιάστε