Το  Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε την πρόσληψη 5 θέσεων εργασίας, μπορέιτε να δείτε τις λεπτομέρειες σε καθε θεση που ακολούθει.

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ

Μία (1) θέση στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Screening of chemical substances for the identification of endocrine disruptors according to different options in the context of an Impact Assessment – 653035 – Specific Contract SANCO 2015/E3/S1» (ΠΕ Βιολόγος ή Βιοχημικός) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καταληκτική ημερομηνία: 09/06/2015

Μία (1) θέση στο πλαίσιο του έργου LIFE13 ENV/GR/000414 BIODELEAR, “Addressing Med fly with an innovative and environment friendly attractant through an Integrated Pest Management Strategy” (ΠΕ Χημικός) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καταληκτική ημερομηνία: 08/06/2015

Μία (1) θέση στο πλαίσιο του έργου «Αξιολόγηση και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων» (ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπονίας) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καταληκτική ημερομηνία: 08/06/2015

Μία (1) θέση στο πλαίσιο του έργου «Αξιολόγηση και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων» (ΠΕ Χημικός ή Περιβαλλοντολόγος) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καταληκτική ημερομηνία: 08/06/2015

Μία (1) θέση στο πλαίσιο του έργου «Αξιολόγηση και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων» (ΠΕ Γεωπόνος) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καταληκτική ημερομηνία: 08/06/2015

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Το  Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε την πρόσληψη 5 θέσεων εργασίας, μπορέιτε να δείτε τις λεπτομέρειες σε καθε θεση που ακολούθει. Μία (1) θέση στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Screening of chemical substances for the identification of endocrine disruptors according to different options in the context of an Impact Assessment...

Σχολιάστε