Ο ΑΗΣ Λινοπεραμάτων της ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομισθίων) συνολικά τριών (5) ατόμων για κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του Σταθμού.

deh_linoperamata
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν από 01/10/2015 μέχρι 05/10/2015 και από 09:00 μέχρι 13:00 ώρα
στα γραφεία του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, στα Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης, την ειδική έντυπη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση η οποία διανέμεται τις εργάσιμες ημέρες από τη γραμματεία του Σταθμού. Για τα στοιχεία που δηλώνονται στην έντυπη αίτηση θα συνυποβάλλονται αντίστοιχα δικαιολογητικά,

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/deh_linoperamata.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/deh_linoperamata-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔΕΗ,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο ΑΗΣ Λινοπεραμάτων της ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομισθίων) συνολικά τριών (5) ατόμων για κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του Σταθμού. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν από 01/10/2015 μέχρι 05/10/2015 και από 09:00...

Σχολιάστε