Το «πράσινο φως» άναψε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης για την κάλυψη 5.086 θέσεων µέσα στο 2015 σε δήµους και παιδικές κατασκηνώσεις µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου.

προσλήψεις σε δήμους

Σε Θεσσαλονίκη, Πειραιά και Βάρη – Βούλα – Βουλιαγµένη θα προκηρυχθούν οι περισσότερες θέσεις εποχικού προσωπικού

Εγκρίθηκαν 4.619 θέσεις διάρκειας οκτώ, εννέα ή έντεκα µηνών σε ΟΤΑ α’ βαθµού, αλλά και σε Νοµικά τους Πρόσωπα Δηµόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου, οι οποίες αφορούν τόσο υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα όσο και υπηρεσίες έναντι αντιτίµου, όπου το προσωπικό αµείβεται µε αντίτιµο από τη συµµετοχή των δηµοτών.

Στο µεταξύ, 467 εργαζόµενοι θα προσληφθούν µε δίµηνες συµβάσεις σε παιδικές κατασκηνώσεις για τη θερινή περίοδο 2015. Πρόκειται, µεταξύ άλλων, για οµαδάρχες, εργάτες, ψυχαγωγούς χειροτεχνίας, επιµελητές και γυµναστές.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/προσλήψεις-σε-δήμους.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/προσλήψεις-σε-δήμους-300x281.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,ΟΤΑ,Προσλήψεις
Το «πράσινο φως» άναψε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης για την κάλυψη 5.086 θέσεων µέσα στο 2015 σε δήµους και παιδικές κατασκηνώσεις µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Σε Θεσσαλονίκη, Πειραιά και Βάρη - Βούλα - Βουλιαγµένη θα προκηρυχθούν οι περισσότερες θέσεις εποχικού προσωπικού Εγκρίθηκαν 4.619 θέσεις διάρκειας οκτώ, εννέα ή έντεκα µηνών σε...

Σχολιάστε