Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών :

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

  • οκτώ (8) Οδηγών Αυτοκινήτων ΔΕ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας)
  • ενός (1) Οδηγού με δίπλωμα τρακτέρ ΔΕ
  • ενός (1) Χειριστή Μηχανήματος τύπου JCB ΔΕ και
  • σαράντα (40) Εργατών Καθαριότητας ΥΕ

για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 24213-53121 και 24213-53122), όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 24/6/2015 και λήγει την 30/6/2015. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες από 08:00 έως 14:00.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΔΗΜΟΣ-ΒΟΛΟΥ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΔΗΜΟΣ-ΒΟΛΟΥ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών : οκτώ (8) Οδηγών Αυτοκινήτων ΔΕ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας) ενός (1) Οδηγού με δίπλωμα τρακτέρ ΔΕ ενός (1) Χειριστή Μηχανήματος τύπου JCB ΔΕ και σαράντα (40) Εργατών Καθαριότητας ΥΕ για...

Σχολιάστε