Εγκρίθηκαν απο το ΥΠΕΣΔΑ 518 προσλήψεις σε δήμους της χώρας και συγκεκριμένα η σύναψη πενήντα επτά (57) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8), εννέα (9) ή έως έντεκα (11) μήνες και τετρακοσίων εξήντα μιας (461) συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα (1) έτος για τη στελέχωση των Δήμων και ΝΠΔΔ αυτών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου.

εργαζομένοΙ

Την έγκριση σύναψης πενήντα επτά (57) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τετρακοσίων εξήντα μιας (461) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη στελέχωση των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους προβλέπει απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/εργαζομένοΙ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/εργαζομένοΙ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,ΟΤΑ,Προσλήψεις
Εγκρίθηκαν απο το ΥΠΕΣΔΑ 518 προσλήψεις σε δήμους της χώρας και συγκεκριμένα η σύναψη πενήντα επτά (57) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8), εννέα (9) ή έως έντεκα (11) μήνες και τετρακοσίων εξήντα μιας (461) συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα...

Σχολιάστε