Ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 185/2016 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του κατά τον Ιούλιο μήνα 2016

Δήμος Νευροκοπίου

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2.    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Λόγο της άμεσης ανάγκης έναρξης των προετοιμασιών για τα «Ακρίτεια 2016», οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της ημέρας, έως της 11’00π.μ. Αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Θεοδώρα Καρπιτσάρη (τηλ: 2523 350 145).

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμος-Νευροκοπίου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμος-Νευροκοπίου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου ύστερα από την υπ' αριθ. 185/2016 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του κατά τον Ιούλιο μήνα 2016 Οι υποψήφιοι...

Σχολιάστε