Ο Δήμος Καρύστου αποφάσισε να προσλάβει υδρονομείς άρδευσης για τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες και για την αρδευτική περίοδο του έτους 2016.

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι, και να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή που συνεπάγεται την στέρηση της ικανότητάς τους για διορισμό ως δημοσίου υπαλλήλου εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα γίνεται στο δημοτικό κατάστημα από την 8ην Απριλίου 2016 μέχρι και την 18ην Απριλίου 2016 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από α) ακριβές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντα, β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και γ) από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνει ότι συντρέχουν τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για τον διορισμό του ως υδρονομικού οργάνου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο γραφεία του Δήμου Καρύστου και στο τηλέφωνο 2224350001.
Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στους χώρους ανακοινώσεων του Δημαρχείου Καρύστου και στα κατά τόπους γραφεία των Τοπικών Κοινοτήτων που αναφέρονται στην ανακοίνωση.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΚΑΡΥΣΤΟΥ.pnghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΚΑΡΥΣΤΟΥ-300x300.pngpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας
Ο Δήμος Καρύστου αποφάσισε να προσλάβει υδρονομείς άρδευσης για τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες και για την αρδευτική περίοδο του έτους 2016.  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι, και να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή που συνεπάγεται την στέρηση της ικανότητάς τους για διορισμό ως δημοσίου υπαλλήλου εφ' όσον διαρκεί...
Summary
Article Name
6 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καρύστου

Σχολιάστε