Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού προσωπικού

dimarxio_parou

Μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής:
1.    Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
2.    Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου.
3.    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο του Υπαλληλικού Κώδικα.
4.    Βιογραφικό σημείωμα.

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί σε ημερήσια εφημερίδα του νομού, στο Δικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάρου: www.paros.gr., στον πίνακα ανακοινώσεων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και του δημοτικού καταστήματος στην Παροικία, στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου ήτοι: στα ΚΕΠ των Δημοτικών Κοινοτήτων Πάρου και Νάουσας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στη Κ.Δ.Ε.Π.Α. Πάρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 12-09-2016.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dimarxio_parou1.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dimarxio_parou1-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Προσλήψεις
Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων καλλιτεχνικού - εκπαιδευτικού προσωπικού Μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής: 1.    Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 2.    Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι δεν έχει απολυθεί από θέση...

Σχολιάστε