Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, που εδρεύει στο Δήμο Χανίων,

δημοσ χανιων

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση προσκομίζοντας επιπλέον: 1) φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, 2) φωτοτυπία ταυτότητος, 3) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 4) βεβαίωση προϋπηρεσίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, Ακτή Ενώσεως και Πλατεία Κατεχάκη, ΧΑΝΙΑ Τ.Κ. 73132, (τηλ. επικοινωνίας: 28210 34200), έως την Τετάρτη 6/7/2016.
Summary
Article Name
6 θέσεις εργασίας στο Δήμο Χανίων
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημοσ-χανιων.jpeghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημοσ-χανιων-300x270.jpegpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων - Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, που εδρεύει στο Δήμο Χανίων,  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση προσκομίζοντας επιπλέον:...

Σχολιάστε