Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας,

ΠΕ Βοιωτίας

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1 . Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά ο άρθρο 8 του Ν. 3528/2007 (καταδίκη υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Κατά την επιλογή υποψηφίων θα συνεκτιμώνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο υποψήφιος μαζί με την αίτηση υποβάλλει:
■ φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
■ πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
■ ακριβές φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας (όπου απαιτείται)
■ φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (Φίλωνος 35-39 Λιβαδειά) 3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12-10-2015 έως και 16-10-2015.
Η ανακοίνωση να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στη Λιβαδειά και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΠΕ-Βοιωτίας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΠΕ-Βοιωτίας-300x266.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,ΟΤΑ,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει: 1 . Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα...

Σχολιάστε