Ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά έξι (6) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας,

 dimarxeio_lamΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α. Δικαιολογητικά
1.    Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
2.    Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
3.    Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
4.    Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (χορηγείται από την υπηρεσία)
5.    Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο (χορηγείται από την υπηρεσία)
6.    Αντίγραφο της σχετικής άδειας χειριστή (όπου απαιτείται)
7.    Αντίγραφο της άδειας οδήγησης (όπου απαιτείται)
8.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
9.    Βεβαίωση χρόνου ανεργίας του υποψηφίου
10.    Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

Β. Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Διοίκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Λεωφ. Καλυβιών 2 – Τ.Κ. 35132 Λαμία (Τμήμα Προσωπικού) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες: 22313 54708 & 22313 54709).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 12/8/2016 (ημερομηνία ανάρτησης) έως και 23/8/2016.
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Καταστήματος και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/dimarxeio_lam.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/dimarxeio_lam-300x291.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά έξι (6) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας,  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α. Δικαιολογητικά 1.    Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) 2.    Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών 3.    Φωτοαντίγραφο ταυτότητας 4.    Υπεύθυνη Δήλωση...

Σχολιάστε