Στο Εθνικό Τυπογραφείο στάλθηκε απο το ΑΣΕΠ η προκήρυξη 4Ε/2018 για 6 μόνιμες προσλήψεις στον ΕΟΦ.

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), τριών (3) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο Ν.Π.Ι.Δ. –  Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και  μίας (1) θέσεως Ιατρού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρηθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Πίνακας Θέσεων

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2018/01/ΕΟΦ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2018/01/ΕΟΦ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΑΣΕΠ,Θέσεις Εργασίας,Μόνιμης απασχόλησης,Προσλήψεις
Στο Εθνικό Τυπογραφείο στάλθηκε απο το ΑΣΕΠ η προκήρυξη 4Ε/2018 για 6 μόνιμες προσλήψεις στον ΕΟΦ. Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), τριών (3) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο Ν.Π.Ι.Δ. -  Περιφερειακό...

Σχολιάστε