Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94 και του άρθρου 20 του Ν.2738/99.

Έξι (6) άτομα ΥΕ – Προσωπικό Καθαριότητας (Εργατών Κήπων)  και τέσσερα (4) άτομα ΥΕ – Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο μας, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, για την λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την καθαίρεση και καταστροφή των κουκουλιών της κάμπιας.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι για δύο (2) μήνες, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν.2190/94 και του άρθρου 20 του Ν.2738/99.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ/νση Δ/κων Υπ/σιών, στο Δημαρχείο, – οδός Στ. Καραγιώργη 2 – 2ος όροφος, Τ.Κ. 141 21 από 22/5/2017 έως και 26/5/2017.

Οι όροι και οι αμοιβές θα περιλαμβάνονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης εργασίας.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/dimarxeio-n-irakleio.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/dimarxeio-n-irakleio-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94 και του άρθρου 20 του Ν.2738/99. Έξι (6) άτομα ΥΕ – Προσωπικό Καθαριότητας (Εργατών Κήπων)  και τέσσερα (4) άτομα ΥΕ – Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση...

Σχολιάστε