Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει τον ακόλουθο γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα 60 επιτυχόντων υποψηφίων από τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD):

ευρωπαική επιτροπή

EPSO/AD/303/15 — ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ (AD 7)

Οι διοικητικοί υπάλληλοι υποστηρίζουν ως επί το πλείστον τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου εργάζονται. Ο παρών διαγωνισμός AD 7 εστιάζεται στην αναπτυξιακή συνεργασία και τη διαχείριση βοήθειας προς χώρες εκτός ΕΕ.

Όσοι προσληφθούν μετά τον παρόντα διαγωνισμό θα αναλάβουν πέντε βασικά είδη καθηκόντων στο πλαίσιο ομάδας:

  1. Ανάλυση θεμάτων και πολιτικών σχετικών με την ανάπτυξη
  2. Χάραξη πολιτικών εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης
  3. Προσδιορισμός, κατάρτιση και διαχείριση έργων και προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας
  4. Διαχείριση προγραμμάτων δημοσιονομικής στήριξης
  5. Διαχείριση ομάδων

Προθεσμία εγγραφής: 9 Ιουνίου 2015 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Αναλυτικότερα:
http://eur-lex.europa.eu
Επιστήμες:
Πτυχίο Πανεπιστημίου, Πτυχίο ΤΕΙ
Γεωγραφική Περιοχή:
Εξωτερικό
Εργοδότης:
Φορέας Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ευρωπαική_επιτροπή.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ευρωπαική_επιτροπή-300x300.jpgpsaxnodouleiaΘέσεις ΕξωτερικούΠροκήρυξη,Προσλήψεις
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει τον ακόλουθο γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα 60 επιτυχόντων υποψηφίων από τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD): EPSO/AD/303/15 — ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ...

Σχολιάστε