Διαγωνισμό για την εισαγωγή 61 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών προκήρυξε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου, ενώ το τελικό στάδιο θα γίνει στην Αθήνα κατά τους μήνες Απρίλιο-Μάιο.

Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση, ως εξής:

– 26 σπουδαστές στη Διοικητική Δικαιοσύνη: 4 θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, μια θέση δοκίμου εισηγητή του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 21 θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

– 35 σπουδαστές στην Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη, σε θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι έχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος, νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή.

Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 45ο έτος.

Τα στάδια
Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στάδια, προκριματικό και τελικό. Κατά το προκριματικό στάδιο οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, για μεν την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης σε θέματα γενικής παιδείας, συνταγματικού δικαίου, γενικού διοικητικού δικαίου και δικαίου διοικητικών διαφορών και δημοσιονομικού δικαίου, για δε την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης σε θέματα γενικής παιδείας, αστικού δικαίου, εμπορικού δικαίου και πολιτικής δικονομίας και ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας.

Η εξέταση γίνεται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ενώ στα νομικά μαθήματα διενεργείται με συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος στον αντίστοιχο θεματικό κύκλο και περιλαμβάνει μία γραπτή δοκιμασία. Οι υποψήφιοι και των δύο κατευθύνσεων εξετάζονται υποχρεωτικώς σε μία ξένη γλώσσα (μετάφραση νομικού κειμένου).

Αιτήσεις
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό από τις 15 έως και τις 29 Φεβρουαρίου, στη γραμματεία της Σχολής ή στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας.

Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν την κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Επίσης δηλώνουν μία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική), στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν υποχρεωτικά, καθώς και μία έως δύο από τις παραπάνω ξένες γλώσσες στις οποίες επιθυμούν, προαιρετικά, να εξεταστούν.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 210-7767208 (Αθήνα) και 2310 49.41.04 (Θεσσαλονίκη).89

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/Σχολή-Δικαστικών-Λειτουργών.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/Σχολή-Δικαστικών-Λειτουργών-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔημόσιο,Προγράμματα
Διαγωνισμό για την εισαγωγή 61 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών προκήρυξε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου, ενώ το τελικό στάδιο θα γίνει στην Αθήνα κατά τους μήνες Απρίλιο-Μάιο. Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση, ως εξής: -...

Σχολιάστε