Συγκεκριμένα εγκρίνονται 641 προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες

 

θεσεις εργασιας

Από τις προσλήψεις στους δήμους προκαλείται δαπάνη ποσού έξι εκατομμυρίων έντεκα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ (6.011.298€) ευρώ περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ΟΤΑ ενώ οι προσλήψεις εγκρίθηκαν μετά εισηγήσεις των ασκούντων καθήκοντα Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους για την έγκριση θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2015, για τους ΟΤΑ χωρικής τους αρμοδιότητας τους

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/θεσεις-εργασιας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/θεσεις-εργασιας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΆνεργοι,Δήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Συγκεκριμένα εγκρίνονται 641 προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες   Από τις προσλήψεις στους δήμους προκαλείται δαπάνη ποσού έξι εκατομμυρίων έντεκα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ (6.011.298€) ευρώ περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των...

Σχολιάστε