Προκηρύξεις για προσλήψεις σε Δημόσιο Δήμους και Πανεπιστήμια είναι ανοικτές για αιτήσεις απο ενδιαφερόμενους μέσα στον Αύγουστο. Οι προσλήψεις αφορούν διάφορες ειδικότητες και συμβάσεις εργασίας.

25 έως 29 ετών

 • Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με το διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας ΑΕ»: Πρόσληψη 14 ατόμων
 • Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ): Πρόσληψη 1 συνεργάτη
 • Δήμος Φλώρινας: Πρόσληψη 28 ατόμων
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας: Πρόσληψη 575 ατόμων
 • Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (Κ.Δ.Ε.Μ.): Πρόσληψη 17 ατόμων
 • Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ): Πρόσληψη 1 συνεργάτη
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 3 ατόμων
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου: Πρόσληψη 5 ατόμων
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πλήρωση 1 θέσης καθηγητή Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πλήρωση 7 θέσεων καθηγητών
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πλήρωση 5 θέσεων καθηγητών
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πλήρωση 7 θέσεων καθηγητών
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πλήρωση 7 θέσεων καθηγητών
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πλήρωση 6 θέσεων καθηγητών
 • Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ): Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
 • Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ): Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
 • Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ): Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
 • Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ): Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
  Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»: Επιδοτούμενα προγράμματα για νέους επιστήμονες και ανέργους

Όλες οι προσλήψεις του δημόσιου τομέα

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/προγράμματα-για-ανέργους-.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/προγράμματα-για-ανέργους--300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Δημόσιο,Θέσεις Εργασίας
Προκηρύξεις για προσλήψεις σε Δημόσιο Δήμους και Πανεπιστήμια είναι ανοικτές για αιτήσεις απο ενδιαφερόμενους μέσα στον Αύγουστο. Οι προσλήψεις αφορούν διάφορες ειδικότητες και συμβάσεις εργασίας. Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με το διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας ΑΕ»: Πρόσληψη 14 ατόμων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας...

Σχολιάστε