Πρόσληψη πενήντα τεσσάρων (54) θέσεων μόνιμου ή ΙΔΑΧ (ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) προσωπικού, για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς.

Ειδικότερα οι προκηρυχθείσες θέσεις ανά φορέα είναι:
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δώδεκα (12) θέσεις ΠΕ κατηγορίας (κλάδου Διοικητικού- Οικονομικού, Μηχανικών, Περιβάλλοντος και Ιατρών ειδικοτήτων)
Πέντε (05) θέσεις ΤΕ κατηγορίας (κλάδου Πληροφορικής, Μηχανικών)
Τέσσερις (04) θέσεις ΔΕ κατηγορίας (κλάδου Προσωπικού Η/Υ)

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
Τέσσερις (04) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
Μία (01) θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Μία (01) θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.
Δύο (02) θέσεις (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.
Δώδεκα (12) θέσεις ΔΕ κατηγορίας (Διοικητικών Γραμματέων και διαφόρων τεχνικών ειδικοτήτων)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
Δύο (02) θέσεις ΤΕ Μηχανικών/Τεχνολογικών Εφαρμογών
Έντεκα (11) θέσεις ΔΕ κατηγορίας διαφόρων Τεχνικών ειδικοτήτων

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν από το προαναφερόμενο ΦΕΚ, μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/ypourgeio-naftilias.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/ypourgeio-naftilias-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Πρόσληψη πενήντα τεσσάρων (54) θέσεων μόνιμου ή ΙΔΑΧ (ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) προσωπικού, για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς. Ειδικότερα οι προκηρυχθείσες θέσεις ανά φορέα είναι: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δώδεκα (12) θέσεις ΠΕ κατηγορίας (κλάδου Διοικητικού- Οικονομικού, Μηχανικών, Περιβάλλοντος και Ιατρών ειδικοτήτων) Πέντε...

Σχολιάστε