Ο Δήμος Βόλβης έπειτα από την 16/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθμ. πρωτ. 13654/7-3-2018 εγκριτική του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .

-Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του Ν.3584/07 .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου Βόλβης (Σταυρός Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57014) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και τις 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 1 2:00.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Βόλβης1.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Βόλβης1-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Βόλβης έπειτα από την 16/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθμ. πρωτ. 13654/7-3-2018 εγκριτική του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: -Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από...

Σχολιάστε