Ο Δήμος Μυκόνου θα προβεί στην πρόσληψη επτά (7) ατόμων, με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ για δύο (2) μήνες,

ΜΥΚΟΝΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έως και την Παρασκευή 04.03.2016 αίτηση στα γραφεία του Δήμου μας (Δ/νση: Παραλία Μυκόνου, Τηλ. 2289028411) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο των τυπικών προσόντων ανά ειδικότητα.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 358^07.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/ΜΥΚΟΝΟΣ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/ΜΥΚΟΝΟΣ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Μυκόνου θα προβεί στην πρόσληψη επτά (7) ατόμων, με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ για δύο (2) μήνες, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έως και την Παρασκευή 04.03.2016 αίτηση στα γραφεία του Δήμου μας (Δ/νση: Παραλία Μυκόνου, Τηλ. 2289028411) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μαζί με τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο...
Summary
Article Name
7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μυκόνου

Σχολιάστε