Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία που στηρίζει έμπρακτα, ο ΤΙΤΑΝ ενισχύει τις δράσεις του για την κατάρτιση και την απασχολησιμότητα των νέων

Όμιλο ΤΙΤΑΝ

Ως μία από τις πρώτες ελληνικές εταιρίες που υπέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία (European Pact for Youth), με βασικό στόχο τη στήριξη των νέων στην απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων και στην απασχολησιμότητα, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ενισχύει περαιτέρω τις δράσεις του για τους νέους και προσφέρει εβδομήντα (70) θέσεις πρακτικής άσκησης πανελλαδικά σε φοιτητές Α.Τ.Ε.Ι. την περίοδο 2016-2017, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου τους, δίνοντας τη δυνατότητα έμμισθης εξάμηνης εργασίας και απόκτησης εφοδίων για την μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Οι προσφερόμενες θέσεις αφορούν ειδικότητες που απασχολούνται στα εργοστάσια, στα κεντρικά γραφεία και στα λοιπά κέντρα δραστηριότητας του Ομίλου πανελλαδικά, όπως μηχανικών μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών, αυτοματισμού, πολιτικών δομικών έργων, καθώς και στελεχών της διοίκησης επιχειρήσεων και της λογιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης. Οι ασκούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να προετοιμαστούν για τις ρεαλιστικές απαιτήσεις της αγοράς, ώστε να διεκδικήσουν τη μελλοντική τους αποκατάσταση και εξέλιξη πιο αποτελεσματικά.

Ο νέος κύκλος ενισχύει το πρόγραμμα της περιόδου 2014-2015, στη διάρκεια της οποίας ο ΤΙΤΑΝ προσέφερε αρχικά τη δυνατότητα σε 50 φοιτητές Α.Τ.Ε.Ι. να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στα κέντρα δραστηριότητάς του στην Ελλάδα ενώ στην πορεία σχεδόν υπερδιπλασίασε τις θέσεις σε 90.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Τ.Ε.Ι. που φοιτούν.

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία
Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία (European Pact for Youth), πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Europe), στοχεύει στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων της Ευρώπης, μέσω της διεύρυνσης της συνεργασίας των επιχειρήσεων με την εκπαιδευτική κοινότητα, την υλοποίηση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και επαγγελματικής κατάρτισης και άλλων πρωτοβουλιών. Παρουσιάστηκε στην Επιχειρηματική Διάσκεψη Κορυφής 2020 (Enterprise 2020 Summit) στις 17 Νοεμβρίου 2015 στις Βρυξέλλες.

Σχετικά με τις δράσεις μας για τους νέους
Η πρόκληση της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση και η στήριξή τους βρίσκεται υψηλά στις προτεραιότητες των δραστηριοτήτων του Τιτάνα. Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, που περιλαμβάνει προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω πρακτικής άσκησης, τη σύναψη Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων από κοινού με εκπαιδευτικά ιδρύματα, επισκέψεις στα πανεπιστήμια, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους χώρους των εργοστασίων, συνεργασία με φοιτητικές πρωτοβουλίες κοκ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/Όμιλο-ΤΙΤΑΝ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/Όμιλο-ΤΙΤΑΝ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΙδιωτικός τομέαςΑγορά Εργασίας,Θέσεις Εργασίας,Προγράμματα
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία που στηρίζει έμπρακτα, ο ΤΙΤΑΝ ενισχύει τις δράσεις του για την κατάρτιση και την απασχολησιμότητα των νέων Ως μία από τις πρώτες ελληνικές εταιρίες που υπέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία (European Pact for Youth), με βασικό στόχο τη στήριξη των...

Σχολιάστε