Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 70 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

  • 12 ΠΕ Αρχαιολόγοι
  • 1 ΤΕ Μηχανικός
  • 57 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/01/2019-05/02/2019

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από τη δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιάνης – Κοζάνης εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρισης στον διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής (https://diavgeia.gov.gr/) και του ΥΠ.ΠΟ.Α (από 30/1/19 έως 5/2/19 από τις 9 π.μ έως τη 1 μ.μ)

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Λιγνιτωρυχείων-Τοπικής-Κοινότητας-Μαυροπηγής.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Λιγνιτωρυχείων-Τοπικής-Κοινότητας-Μαυροπηγής-300x281.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 70 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως: 12 ΠΕ Αρχαιολόγοι1 ΤΕ Μηχανικός57 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/01/2019-05/02/2019 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον...

Σχολιάστε