Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους (φυσικά πρόσωπα) σε εκδήλωση ενδιαφέροντα νια σύναψη εβδομήντα πέντε (75) ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έρνου με το Γ.Ν.Καβάλας για τις υπηρεσίες καθαριότητάς του.

 Γ.Ν.Καβάλας

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και 31/12/2017 ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ώρες εργασίας κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου θα κυμαίνονται από τέσσερις (4) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως

Τα φυσικά πρόσωπα που θα συνάψουν συμβάσεις, θα υπαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4384/16, στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν τα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) που εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν στις υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων του Γ,Ν,Καβάλας, με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας, είτε στα πλαίσια σύμβασης έργου ή εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που είχε καταρτιστεί μεταξύ του Γ,Ν.Καβάλας και του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, εφόσον η παροχή της εργασίας ήταν αυτοπρόσωπη από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, είτε στα πλαίσια σύμβασης σχέσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου που είχε καταρτιστεί μεταξύ του ενδιαφερόμενου ιδιώτη και οποιουδήποτε τρίτου (φυσικό πρόσωπο, ως ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο), στον οποίον είχε ανατεθεί η υπηρεσία παροχής καθαριότητας στο Γ,Ν.Καβάλας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Summary
Article Name
75 προσλήψεις στο Γ.Ν.Καβάλας
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/05/Γ.Ν.Καβάλας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/05/Γ.Ν.Καβάλας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας
Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους (φυσικά πρόσωπα) σε εκδήλωση ενδιαφέροντα νια σύναψη εβδομήντα πέντε (75) ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έρνου με το Γ.Ν.Καβάλας για τις υπηρεσίες καθαριότητάς του.   ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και 31/12/2017 ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι ώρες εργασίας κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες...

Σχολιάστε