784 προσλήψεις σε δήμους της χώρας εγκρίνει να προκηρυχθούν τις επόμενες ημέρες ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Μπαλάφας. Οι προσλήψεις θα αφορούν προσωπικό για ανταποδοτικούς φορείς 55 δήμων της χώρας

 Υπ. Εσωτερικών

Ειδικότερα με την πρώτη απόφαση Μπαλάφα εγκρίνεται η σύναψης εκατόν μίας (101) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σαράντα πέντε (45) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΝΠΙΔ για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους

Με την δευτερη απόφαση εγκρίνεται η τη σύναψη πεντακοσίων σαράντα (540) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα (9)
μήνες (για αναγνωρισμένες σχολές) ή έως έντεκα (11) μήνες (για παιδικούς σταθμούς) και ενενήντα οκτώ (98) συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα (1) έτος, σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Υπ.-Εσωτερικών.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Υπ.-Εσωτερικών-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
784 προσλήψεις σε δήμους της χώρας εγκρίνει να προκηρυχθούν τις επόμενες ημέρες ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Μπαλάφας. Οι προσλήψεις θα αφορούν προσωπικό για ανταποδοτικούς φορείς 55 δήμων της χώρας   Ειδικότερα με την πρώτη απόφαση Μπαλάφα εγκρίνεται η σύναψης εκατόν μίας (101) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και...
Summary
Article Name
784 προσλήψεις σε 55 δήμους

Σχολιάστε