Ο Δήμος Σάμου, ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων εργατων καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν τα υπό του νόμου προβλεπόμενα προσόντα, όπως υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην Διοικητική υπηρεσία του Δήμου εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων αυτού, ήτοι μέχρι και 29.05.2015.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΔΗΜΟΣ-ΣΑΜΟΥ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΔΗΜΟΣ-ΣΑΜΟΥ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,ΟΤΑ,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Σάμου, ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων εργατων καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν τα υπό του νόμου προβλεπόμενα προσόντα, όπως υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην Διοικητική...

Σχολιάστε