Η ΜΟΝΟΜΕΤΌΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. ΑΕ ΟΤΑ) δυνάμει της αριθ. 23588/ 12702 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής -Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Διοίκησης – Τμήμα Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων, προτίθεται να προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, κλάδου ΥΕ, Γενικών καθηκόντων,

dimarxeio-zografou

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών λειτουργίας της εταιρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στην Γραμματεία της Εταιρείας ,
οδός Ανακρέοντος 60 , τρίτος όροφος ,αίτηση, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας, τις εργάσιμες μέρες και ώρες 08.00-15.00 μέχρις και την 06¬04-2015 ημέρα Δευτέρα

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/dimarxeio-zografou.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/dimarxeio-zografou-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Η ΜΟΝΟΜΕΤΌΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. ΑΕ ΟΤΑ) δυνάμει της αριθ. 23588/ 12702 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής -Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας - Δ/νση Διοίκησης - Τμήμα Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων, προτίθεται να προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, κλάδου ΥΕ, Γενικών καθηκόντων, με...

Σχολιάστε