Ανακοίνωση για την πρόσληψη κατά μέγιστο αριθμό οκτώ (8) Ναυαγοσωστών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, με τρίμηνη σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 41 του Ν.4325/15, του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/1999 και του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ143Α’) για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών.

Προσλήψεις ναυαγοσωστών

Οι διαδικασίες πρόσληψης να ξεκινήσουν άμεσα, ώστε την 1η Ιουνίου οι ναυαγοσώστες να αναλάβουν υπηρεσία στις παραλίες και ο Δήμος Ηγουμενίτσας να μπορεί να παρέχει προστασία των λουομένων στις ακτές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των θαλάσσιων ατυχημάτων.

Η συνολική δαπάνη που θα προκύψει από τις αποδοχές και την ασφάλιση του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α.70.6041 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού» και τον Κ.Α.70.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2015. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 121/2015.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Προσλήψεις-ναυαγοσωστών.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Προσλήψεις-ναυαγοσωστών-300x244.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη κατά μέγιστο αριθμό οκτώ (8) Ναυαγοσωστών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, με τρίμηνη σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 41 του Ν.4325/15, του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/1999 και του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ143Α') για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων...

Σχολιάστε