Ανακοίνωση για τη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

Πρόσληψη

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
  3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (χορηγείται από την Υπηρεσία)
  6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο (χορηγείται από την υπηρεσία)
  7. Αντίγραφο της σχετικής άδειας χειριστή (όπου απαιτείται)
  8. Αντίγραφο της άδειας οδήγησης (όπου απαιτείται)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Διοίκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Πλατεία Ελευθερίας 3, Λαμία Τ.Κ. 35100 (Τμήμα Προσωπικού) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες: 22313-53346, 22313-53345).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 3/6/2015 (ημερομηνία ανάρτησης) έως και 10/6/2015. Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Καταστήματος και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/hiring-1024x606.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/hiring-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Δημόσιο,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για τη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α. Απαιτούμενα δικαιολογητικά Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών Φωτοαντίγραφο ταυτότητας Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86...

Σχολιάστε