Ο Δήμος Καρύστου ύστερα από την υπ’ αριθ. 199/18.8.2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, για το μήνα Αύγουστο 2016 συνολικού αριθμού ΟΚΤΩ (8) ατόμων,

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα .
3.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασηςΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Καρύστου (Δ/νση: Δημαρχείο Καρύστου, τηλ: 2224350001) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος Μπαϊρακτάρη Αντωνία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι από την 12η Αυγούστου έως και την 22η Αυγούστου 2016.
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΚΑΡΥΣΤΟΥ.pnghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΚΑΡΥΣΤΟΥ-300x300.pngpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Καρύστου ύστερα από την υπ' αριθ. 199/18.8.2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, για το μήνα Αύγουστο 2016 συνολικού αριθμού ΟΚΤΩ (8) ατόμων,  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς...

Σχολιάστε