Ανακοίνωση για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων Εθελοντών Σχολικών τροχονόμων, στις Σχολικές Μονάδες: α)1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ (1 θέση) β) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ (1 θέση) γ) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ (2 θέσεις) δ) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ (2 θέσεις) ε) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ (2 θέσεις)

 Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2016-2017
2.    Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.
3.    Οι ώρες απασχόλησης είναι:
Από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί

Από τις 13.10 μέχρι τις 13.30 το μεσημέρι. Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

4.    Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
5.    Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
6.    Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα “STOP” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.
7.    Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.
8.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση από τις 24/8/2016 μέχρι 1/09/2016 στις παραπάνω Σχολικές Μονάδες , συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.    – Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2015
2.    – Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
3.    – Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4.    – Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
5.    – Απόδειξη προηγούμενης εμπειρίας

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/dimarxeio-polukastrou-dimos-paionias_kilkisnews.gr_.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/dimarxeio-polukastrou-dimos-paionias_kilkisnews.gr_-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων Εθελοντών Σχολικών τροχονόμων, στις Σχολικές Μονάδες: α)1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ (1 θέση) β) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ (1 θέση) γ) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ (2 θέσεις) δ) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ (2 θέσεις) ε) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ (2 θέσεις)  Η πρόσληψη θα...

Σχολιάστε