Την κάλυψη 817 θέσεων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016.

οαεδ-4

Το νέο προσωπικό θα στελεχώσει τις Εκπαιδευτικές Μονάδες (ΕΠΑ.Σ), τα Ινστιτούτα Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.), τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και τις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) του Οργανισμού και θα κληθεί να υλοποιήσει περίπου 669.160 ώρες διδασκαλίας.

Η κατανομή του συγκεκριμένου προσωπικού ανά ειδικότητα και εκπαιδευτική μονάδα θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, ενώ η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψή του θα βαρύνει, κατά περίπου το 1/3, τον προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 2015, ενώ το υπόλοιπο θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του για το 2016.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/οαεδ-4.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/οαεδ-4-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,ΟΑΕΔ,Προσλήψεις
Την κάλυψη 817 θέσεων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016. Το νέο προσωπικό θα στελεχώσει τις Εκπαιδευτικές Μονάδες (ΕΠΑ.Σ), τα Ινστιτούτα Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.), τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και τις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) του...

Σχολιάστε