Ο Δήμαρχος Τανάγρας ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με την αριθ.86/2015 ,απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την 2603/61724/7-5-2015,έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, το 16050/22-6-2015 έγγραφο του Υπ,Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού,δύο (9) ατόμων

dimostanagras

Τα τυπικά προσόντα αναφέρονται στην ΣΟΧ 1/2015 του Δήμου Τανάγρας την οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να την παραλάβουν από την έδρα του Δήμου ( Σχηματάρι Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1) .
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης αυτής στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά επικυρωμένα όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην αναρτηθείσα στο Δήμο Τανάγρας (Σχηματάρι) ανακοίνωση, της οποίας μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/12/dimostanagras.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/12/dimostanagras-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμαρχος Τανάγρας ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με την αριθ.86/2015 ,απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την 2603/61724/7-5-2015,έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, το 16050/22-6-2015 έγγραφο του Υπ,Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού,δύο (9) ατόμων Τα τυπικά προσόντα...

Σχολιάστε