Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 107/9-3-2016 απόφαση του Δ.Σ. πρόκειται να προσλάβει εννιά (9) υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο από 1-5¬2016 έως 31-10-2016.

Δήμο Αγίου Νικολάου

Δικαιολογητικά :
1.    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2.    Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας)
3.    Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.
4.    Πιστοποιητικό Γεννήσεως ή Οικογενειακής Κατάστασης (ζητείται από την υπηρεσία μας)
5.    Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (ζητείται από την υπηρεσία μας)
6.    Τίτλο σπουδών που κατέχουν. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραίτητα :

α) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοτικής /Τοπικής Κοινότητας για την οποία υποβάλλουν την αίτηση και εφόσον δεν υπάρχουν θα προτιμηθεί μόνιμος κάτοικος της πλησιέστερης .
β) Να έχουν συμπληρώσει το 23ο και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους . Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου τηλ. 2841340128 / 2841340124 κ. Αικ. Ανδρουλάκη, κ. Μ. Μαυρικάκη καθώς και στις κατά τόπους αρμόδιες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες .

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/Δήμο-Αγίου-Νικολάου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/Δήμο-Αγίου-Νικολάου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 107/9-3-2016 απόφαση του Δ.Σ. πρόκειται να προσλάβει εννιά (9) υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο από 1-5¬2016 έως 31-10-2016. Δικαιολογητικά : 1.    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 2.    Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας) 3.    Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας. 4.    Πιστοποιητικό Γεννήσεως ή Οικογενειακής Κατάστασης (ζητείται από την...
Summary
Article Name
9 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Σχολιάστε