Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εννέα (9) άτομα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του, ύστερα από την αρ. 264/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας (αρ. πρωτ. 4348/18-5¬2016 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης)

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του ν.3584/07.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (ισόγειο-Γραφ. 11) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες (δηλ. από 25-5-2016 έως 30-5-2016).
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΔΗΜΟΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΔΗΜΟΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εννέα (9) άτομα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του, ύστερα από την αρ. 264/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας (αρ. πρωτ. 4348/18-5¬2016 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης)  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία...
Summary
Article Name
9 προσλήψεις στο Δήμο Βέροιας

Σχολιάστε