Δήμοι

Ενημερωθείτε για τα Νέα που αφορούν θέσεις εργασίας στους Δήμους. Άρθρα με προσλήψεις Δήμων με 5μηνα και εποχιακές συμβάσεις.

Δημόσιος τομέας

33 θέσεις εργασίας στην Σητεία

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού   δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  τριάντα τριών  (33) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2018, ανά...