Δήμοι

Ενημερωθείτε για τα Νέα που αφορούν θέσεις εργασίας στους Δήμους. Άρθρα με προσλήψεις Δήμων με 5μηνα και εποχιακές συμβάσεις.

Δημόσιος τομέας

33 θέσεις εργασίας στην Σητεία

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού   δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  τριάντα τριών  (33) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2018, ανά...
Εργασιακά

8 προσλήψεις στο Δήμο Σπετσών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών...
Δημόσιος τομέας

31 προσλήψεις στη Ρόδο

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων για την κάλυψη...