Δωρεάν Παροχές

Ενημερωθείτε για τα Νέα που αφορούν τις δωρεάν παροχές υγείας σε ανέργους οπως και άλλα προγράμματα δικαιούχων και τα κριτήρια.

Σεμινάρια

Σεμινάριο: Grow Greek Tourism Online

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του ΕΚΠΑ διοργανώνει...