Κοινωφελούς Εργασίας

Νέα προγράμματα με προκηρύξεις και προσλήψεις της Κοινωφελής Εργασίας καθώς και τα αποτελέσματα της Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ.