Νέα αποτελέσματα με νέους ωφελούμενους που δικαιούνται την επιταγή voucher εισόδου στη θέση των διαγραφέντων από το Μητρώο Ωφελουμένων της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας κ. Ράνια Αντωνοπούλου

25 έως 29 ετών

Συγκεκριμένα σε αντικατάσταση των οριστικώς διαγραφέντων από το Μητρώο Ωφελουμένων,για τη συμμετοχή στη δράση voucher «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», τη θέση εκάστου λαμβάνει ο πρώτος επιλαχών στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια, ήτοι οι ωφελούμενοι με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.)

Οι ως άνω ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

Σε περίπτωση διαγραφής των ανωτέρω ωφελουμένων από το Μητρώο Ωφελουμένων, τις θέσεις των διαγραφέντων, λαμβάνουν οι επιλαχόντες με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.), όπως εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες (3) και (4), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα κεφάλαια 2.5 και 5·1·4· της υπ’ αριθμ. 4-24050/5-17569/5-8-2014 πρόσκλησης της ΕΥΕ-ΕΚΤ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της πρόσκλησης της ΕΥΕ-ΕΚΤ για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Πίνακας 1. Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ ηλικίας από 25 έως 29 ετών οι οποίοι δικαιούνται την επιταγή εισόδου στη θέση των διαγραφέντων

Πίνακας 2. Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 25 έως 29 ετών που δικαιούνται την επιταγή εισόδου στη θέση των διαγραφέντων

Πίνακας 3. Επιλαχόντες Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ ηλικίας από 25 έως 29 ετών

Πίνακας 4. Επιλαχόντες Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 25 έως 29 ετών

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/προγράμματα-για-ανέργους-.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/προγράμματα-για-ανέργους--300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΑγορά Εργασίας,Θέσεις Εργασίας,ΟΑΕΔ,Προγράμματα
Νέα αποτελέσματα με νέους ωφελούμενους που δικαιούνται την επιταγή voucher εισόδου στη θέση των διαγραφέντων από το Μητρώο Ωφελουμένων της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας κ. Ράνια Αντωνοπούλου Συγκεκριμένα σε αντικατάσταση των...

Σχολιάστε